Ατομική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική

Η προτεραιότητα μέσα από την ψυχολογική εκτίμηση είναι να λάβει το κάθε άτομο τη βοήθεια που είναι κατάλληλη για το ίδιο και να αξιοποιήσει το χρόνο και τα χρήματα που θα διαθέσει για τη φροντίδα του εαυτού του με την καθοδήγηση του ειδικού.

Η συμβουλευτική διαφοροποιείται από την ψυχοθεραπεία ως προς τη διάρκειά της και το στόχο της. Στη συμβουλευτική, που είναι μια βραχεία διαδικασία, παρέχεται υποστήριξη ως προς έναν πιο άμεσο, από κοινού προσδιορισμένο στόχο. Υποστηρίζεται το άτομο ώστε να μιλά, να διερευνά και να καταλαβαίνει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του.

Η ψυχοθεραπεία είναι η συνεργατική θεραπεία του λόγου, βασίζεται δηλαδή στο διάλογο. Είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που στηρίζεται στη  «βοηθητική σχέση» του θεραπευόμενου με τον θεραπευτή.

Μέσα από τη σχέση αυτή δουλεύει τα επαναλαμβανόμενα μη υγιή αρνητικά συναισθήματα, εξετάζει συνολικά μοτίβα συμπεριφορών και διερευνώντας την ιστορία του ατόμου, επεξεργάζεται ποιες επιπτώσεις έχει αυτή στο παρόν του.

Οι συνεδρίες προγραμματίζονται με συνεννόηση και σταθερότητα, συνήθως μία ανά εβδομάδα, με διάρκεια 50’ και εξασφαλίζουν στο θεραπευόμενο έναν δικό του, ασφαλή χώρο και χρόνο.

Το πλαίσιο και την τιμή των συνεδριών το συμφωνούμε από την αρχή ως μια κοινά αποδεκτή και σταθερή βάση της συνεργασίας μας.

title-shape

Η ψυχοθεραπεία συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και ωφελεί το θεραπευόμενο μακροπρόθεσμα ως προς την:

Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής

“Ο καθένας μας έχει τη δύναμη μέσα του να απευθυνθεί σε έναν ειδικό και να ζητήσει βοήθεια.”