Για ποιους λόγους να ζητήσω βοήθεια;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2000) η Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας.

Ομοίως  η Ψυχική Υγεία δεν είναι μόνο η απουσία κάποιας ψυχικής ασθένειας, αλλά και μία κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας και λειτουργικότητας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά επιτεύγματα.

Η ψυχική υγεία δηλαδή εξαρτάται από τον τρόπο που το άτομο σχετίζεται με τους άλλους, το βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνεται τις ικανότητες και δυνατότητές του και σε ποιο βαθμό αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και βρίσκει τους  τρόπους  να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής.

Με τον τρόπο αυτό οικοδομείται μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στην ψυχική και τη σωματική του υγεία, μια ισορροπία πρωταρχικής σημασίας για να έχει μια καλή ποιότητα ζωής.

“Ο καθένας μας έχει τη δύναμη μέσα του να απευθυνθεί σε έναν ειδικό και να ζητήσει βοήθεια.”

Το πρώτο βήμα έρχεται άλλοτε όταν συμβεί κάποια κρίση ή αλλαγή στη ζωή ενός ατόμου, άλλοτε όταν οι αναζητήσεις για τον ψυχολόγο και οι σκέψεις για μια θεραπεία ωριμάζουν για το ίδιο το άτομο.

title-shape

“Οι λόγοι δεν μπορεί να είναι κοινοί για τους ανθρώπους, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία και πορεία που όταν αυτή ακουστεί από τον ίδιο βγάζει το νόημά της.”

Κάποιες ποικίλες αιτίες για τις οποίες ένας άνθρωπος αναζητεί την βοήθεια του ψυχολόγου:

Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής

“Ο καθένας μας έχει τη δύναμη μέσα του να απευθυνθεί σε έναν ειδικό και να ζητήσει βοήθεια.”